Metadata för Överenskommelse partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i VGR

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Överenskommelse partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i VGR
Filnamn, utgivet/publicerat: Överenskommelse partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i VGR.pdf
Filnamn, original: Överenskommelse partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i VGR.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Katrin Urbäck (katur1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Ärendestyrning o koordinering
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-07-11 12:42:34
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/49ea2a49-6d85-45f9-9b0c-a0255234bfb4
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/49ea2a49-6d85-45f9-9b0c-a0255234bfb4
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-09-04 12:25:16
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-07-11 12:42:34
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Katrin Urbäck (katur1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Ärendestyrning o koordinering
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-09-04 12:25:16
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/49ea2a49-6d85-45f9-9b0c-a0255234bfb4?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/49ea2a49-6d85-45f9-9b0c-a0255234bfb4?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 069e9ab5d021fe93d3b791ef47eaee2e
Kontrollsumma dokument, original: e45d0e9a8ea8af6c988d715cbf3899ed
Källsystem: Alfresco