Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-04-21 Protokoll 2 av 2